20 มีนาคม 2562 ปักกิ่งปลูกต้นไม้ 200 ล้านต้น สู้ควันพิษแก้วิกฤติโลกร้อน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/699409

วันที่ 21 มี.ค. เป็นวันป่าไม้โลก ที่มีขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่เราใช้ประโยชน์อย่างหนัก จนป่าลดฮวบอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันโลกเราเหลือป่าเพียงร้อยละ 30ของพื้นที่ทั้งหมด จากสถิติและพฤติกรรมทำลายป่าในปัจจุบัน คาดการณ์ว่าป่าดิบชื้นเขตร้อน (rain forest) จะหายไปทั้งหมดภายใน 100 ปีข้างหน้า “ต้นไม้” คือตัวแปรสำคัญของการแก้ปัญหาโลกร้อนและควันพิษอย่างยั่งยืน ทั่วโลกประสบปัญหาการปล่อยมลภาวะ และควันพิษในอากาศมากขึ้นทุกวัน แต่เรากลับมีต้นไม้ที่มาดูดซับควันน้อยลงทุกที ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เป็นที่มาว่า “ไม่มีป่าก็คงไม่มีเรา” ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มุ่งมั่นแก้ปัญหา เรื่อง ควันพิษ อย่างจริงจัง ด้วยการปลูกต้นไม้ พื้นที่ป่าของจีนเคยต่ำมากเหลือเพียงประมาณร้อยละ 10 ของประเทศในช่วงปี 1960 แต่ปัจจุบันนั้นผ่านมา 50 ปีแล้ว จีนมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นจากตอนนั้นถึง 2 เท่า และสิ่งที่จีนทำมีดังนี้

  1. ในปี 2016 จีนตั้งเป้าพื้นที่ป่าจะต้องเพิ่มจากที่มีอยู่ร้อยละ 21.7 เป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2020 เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ และช่วยสัตว์ไม่ให้สูญพันธุ์
  2. ในปี 2018 ใช้ทหารกว่า 60,000 นาย ปลูกป่า 84,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายใน 5 ปีที่ผ่านมาประเทศจีนปลูกป่าไปแล้ว 83.5 ล้านเอเคอร์ (จากปี 2013-2018) เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่า
  3. กำหนดให้วันที่ 12 มี.ค. เป็นวันปลูกต้นไม้ของประเทศ ตั้งแต่ปี 1979 ผ่านมา 40 ปี ปักกิ่งปลูกต้นไม้ไปแล้ว 100 ล้านครั้ง ปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณเกือบ 200 ล้านต้น ผ่านรูปแบบกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย โดยจะปลูกในช่วงวันหยุดสัปดาห์แรกของเดือนเม.ย. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเหมาะสม มีภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมืออย่างล้นหลาม ในช่วงปลายปี 2018 และระยะหลังที่ผ่านมาพบว่า ชาวเมืองนิยมปลูกต้นไม้มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้มีหน่วยงานเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้ของจีนกว่า 264 หน่วยงาน ครอบครัวชาวปักกิ่ง 4,472 ครอบครัว และประชาชน 13,800 คน ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวราว 7.590 ล้านตารางเมตร และปลูกต้นไม้ราว 39,000 ต้น
  4. ในปี 2019 ปักกิ่งวางแผนจะปลูกต้นไม้ให้ได้ล้านต้น และเพาะพันธุ์ต้นไม้อีก 11 ล้านต้น โดยในเดือนเม.ย. ที่จะถึงนี้ จะจัดหาสถานที่ปลูกทั่วเมืองจำนวน 18 แห่ง ที่สามารถรองรับการปลูกต้นไม้ได้ราว 708 ไร่จากข้อมูลนี้ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยไปศึกษาปริญญาโทอยู่ที่เมืองปักกิ่ง ได้สัมผัสและได้เรียนรู้ว่า อากาศที่เมืองปักกิ่งดีขึ้นทุกปี ด้วยมาตรการหลาย ๆ อย่าง โดยมีการปลูกต้นไม้เป็นตัวแปรสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรปลูกต้นไม้อย่าจริงจัง และหยุดการเผาป่า สู้ปัญหาควันพิษอย่างจริงจัง และปลูกป่าให้ถึงร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเรา เพื่อเพื่อนร่วมโลก และเพื่อลูกหลาน